Posjeta Memorijalnom centru "Potočari"
Dvadeset učenika i tri profesora naše škole, u okviru projekta "Da se ne zaboravi" koji vodi Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Ze-do kantona, zajedno sa učenicima iz drugih škola (Tešanj, Maglaj, Žepče, Zavidovići, Zenica, Kakanj, Visoko, Breza, Vareš i Olovo) posjetili su Srebrenicu i
Memorijalni centar "Potočari".
Nakon proučene fatihe, učenicima se obratio zamjenik načelnika Srebrenice Ćamil Duraković,  učenici su zatim prisustvovali historijskom času koji
je održao direktor Memorijalnog centra, nakon čega su obišli mezarje.
Po obilasku mezarja, učenici su imali priliku,
u tvornici akumulatora, da pogledaju izložbu slika i kraći film o tragediji Bošnjačkog naroda u Srebrenici i Potočarima od 11. do 19. 07.1995. godine.