Posjeta gradilištu autoputa Vc
Grupa učenika građevinske struke završnog odjeljenja, uz pratnju nastavnika iz škole posjetili su jedno od najvećih gradilišta u Bosni i Hercegovini, Drivuša - Gorica na autoputu Vc. Na gradilištu su upoznati od strane šefa gradilišta sa dokumentacijom koju zaposleni koriste prilikom izvođenja radova. Učenici su imali priliku vidjeti i izradu nosećih stubova za most preko rijeke Bosne, vijadukt koji vodi do ulaza u tunel "Vijenac",  kao i razne mašine za pripremanje i izradu nasipa. Također su mogli vidjeti i novo formiranu betonaru namjenjenu za ovo gradilište.