TEHNIČAR MEHATRONIKE

Nakon četverogodišnjeg školovanja moći ćeš  upisati željeni fakultet ili ako ne želiš nastaviti školovanje moći ćeš se zaposliti u privredi, servisu, laboratoriju.  Na zavodu za zapošljavanje nema nezaposlenih tehničara mehatronike. 

Tehničar mehatronike će naučiti specijalistička znanja iz područja mehanike, elektrotehnike, elektronike, automatike, informatike, senzorike i robotike.

Područje mehanike pokriva teoriju i dizajn mehaničkog dijela mehatroničkog sustava. Konstrukcija finomehaničkih elemenata se uči na računalima s programima AutoCAD, CATIA.
 

Područje elektrotehnike pokriva teoriju i zakonitosti osnova elektrotehnike istosmjerne i izmjenične struje a na praktičnom djelu se kroz laboratorijske vježbe provode mjerenja i spajaju električne komponente. Na elektromotornim pogonima proučavaju se karakteistike elektromotora, istosmjerni, izmjenični i step motori te frekvencijski pretvarači .

Područjem elektronike pokriva se elektronički dio mehatroničkog sustava, od teorije, dizajna do praktične realizacije izrade tiskanih pločica. Težište je postavljeno na digitalnoj elektronici, električkim sklopovima koji su sveprisutni u današnjem tehničkom okruženju. Posebnu vrijednost ima veliki udio praktične nastave, koji se realizira u praktikumu izradom maketa i komercijalnih uređaja pojačala.
 
U automatici se uče  osnovni principi upravljanja i regulacije mehatroničkog sustava. Temeljni predmeti su pneumatika, hidraulika, senzorika koji se sustavno proučavaju kroz praktične zadatke na laboratorijskim vježbama. Programiraju se mikrokontroleri, programibilni logički kontroleri i SCADA sustavi ali se uče i mrežne aplikacije upravljanja putem Interneta.

Područje rada tehničara mehatronike:
 

- robotika (programiranje industrijskih robota, izrada  i programiranje mobilnih robota)
- industrija (projektiranje, programiranje i održavanje proizvodnih sustava)
- servisi (računala, medicinska oprema, uredska oprema printeri, uređaji za zabavu, strojevi za domaćinstvo...)
- laboratoriji (mjerni instrumenti kalibriranje senzora, vage...)